Wil je een gedegen advies voor een betaalbare oplossing voor duurzame energie? Neem contact met ons op.

Privacy beleid

Privacybeleid Foqis (AVG)

Foqis gevestigd in Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn er van bewust dat je jouw vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens en jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo krijg je een beeld over hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Het NLP College. Je dient je ervan bewust te zijn dat Het NLP College niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Het NLP College respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze contactgegevens

www.foqis.com
Peter van Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van Foqis.
Hij is te bereiken via pvandam@foqis.com
+31651499889

Persoonsgegevens die wij verwerken

Foqis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen kunnen vragen en verwerken via deze website:

 • Via de cookies van Google Analytics verzamelen we anoniem gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen we statistieken over de website inzien terwijl jouw privacy gewaarborgd blijft.
 • Indien je een nieuwsbrief-formulier invult, verzamelen we je naam en e-mailadres om nieuwsbrieven te kunnen versturen.
 • Via onze webshop verwerken we bestellingen. De ingevulde gegevens slaan we op.
 • Omdat we op deze site zelf geen advertenties tonen, plaatsen we geen cookies die persoonsgegevens verzamelen en je privacy aantasten.
 • Wanneer je een reactie plaatst, doe je dat met je IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
 • Internetbrowser en apparaat-type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer je je online aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Foqis of die van een derde partij.

Foqis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
 • Het afhandelen van jouw orders en je betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Foqis analyseert het gedrag van websitebezoekers – anoniem – op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Foqis volgt het surfgedrag van websitebezoekers – anoniem – over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op de behoefte van lezers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foqis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Foqis, tussen zit. Foqis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp, Paypro, Adwords, WordPress & Woocommerce.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Foqis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foqis verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foqis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Foqis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foqis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pvandam@foqis.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Foqis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ook is er een aantal mogelijkheden om zelf je verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief die je van Foqis ontvangt vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen en/of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, en dit kan ook uitgezet worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foqis neemt de bescherming van jouw persoonlijke gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met pvandam@foqis.com.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pvandam@foqis.com dan verwijderen wij deze informatie.